Obsah

  • Policie České republiky
  • Tísňová linka 158
  • 158 – Policie ČR
    volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření

      na jakoukoliv formu terorismu. 


 
  • Obvodní oddělení PČR Rakovník

      Husovo náměstí 116, 269 33, Rakovník
      tel. 974 880 700
      fax.974 880 708
      e-mail: raooprako@mvcr.cz
 

 
  • Obvodní oddělení PČR Hořesedly
 
     Karlovarská 139, 270 04, Hořesedly
     tel. 974 880 740
     fax 313 582 239
     e-mail: raoophores@mvcr.cz
 

 
  • Obvodní oddělení PČR Nové Strašecí
 
      Dukelská 550, 271 01, Nové Strašecí
      tel. 974 880 710
      fax 313 572 876
     e-mail: raoopstras@mvcr.cz