Současnost

Třeboc je dnes malebnou vsí v údolí Klášterského potoka, obklopenou nádhernou krajinou přírodního parku Džbán, žijící spokojeným životem. Pořádají se zde hasičské plesy a pouťové zábavy, z občanské vybavenosti je tu hasičská zbrojnice, hostinec a obchod.

  • Třeboc je členskou obcí mikroregionu Poddžbánsko a Svazku měst a obcí Rakovnicka

http://mikroregion.net/poddzbansko/cz/

http://www.rakovnicko.info/

 

  • Lidová architektura v Třeboci ve fotografiích -

http://www.lidova-architektura.cz/fotoalbum/thumbnails.php?album=62 

 

pohled na obec