Obsah

Důvod a způsob založení

Obec Třeboc vznikla rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů ( úplné znění zák. č. 410/1992 Sb.).

Obec má postavení právnické osoby.