Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Písemně – poštou na adresu :
Obecní úřad Třeboc
Třeboc čp. 85
270 54

- osobně v podatelně OÚ
- e-mailem na adresu: urad@obec-treboc.cz
Ústně - telefonicky na tel.č. 732 859 808
- osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách Po: 18.00 – 19.00 hod.

Žádost musí obsahovat:
- komu je určena
- kdo je žadatelem
- druh požadované informace
Postup povinného orgánu při vyřizování žádosti:
- jestliže je žádost úplná a srozumitelná OÚ do 15ti dnů od přijetí žádosti na tuto žádost žadateli odpoví.
- jestliže je žádost neúplná nebo nesrozumitelná vyzve OÚ žadatele do 7 dnů o její doplnění . Žadatel
je povinen tuto žádost doplnit do 30 dnů.
- jestliže informace nespadá do působnosti OÚ, je odložena a tato skutečnost je oznámena žadateli ve lhůtě
do 3 dnů.

 

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...