Obsah

Obec Třeboc                                                                                            KEO 7.70e / Uc19s
                                                                                                       zpracováno: 28.12.2009
                                                                                                       strana    :          1
S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku: 2010
                                                                            
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
                                                             Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis                                  rozpočet
                                                                               
 
0000                                                            
                                                                
0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       280000.00
0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        30000.00
0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        30000.00
0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob        400000.00
0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty                441940.00
0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                        2000.00
0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                    250000.00
0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz        63960.00
Celkem:   0000                                              1497900.00
                                                                            
 
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                   
                                                                
1012 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků             85000.00
Celkem:   1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.       85000.00
                                                                            
 
3613 Nebytové hospodářství                                      
                                                                
3613 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne         6000.00
Celkem:   3613 Nebytové hospodářství                           6000.00
                                                                            
 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                             
                                                                
3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a         42000.00
Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                 42000.00
                                                                            
 
6171 Činnost místní správy                                       
                                                                
6171 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků              1000.00
Celkem:   6171 Činnost místní správy                           1000.00
                                                                             
 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                
                                                                
6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část)                 10000.00
Celkem:   6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper       10000.00
                                                                            
 
                                                                            
     C E L K E M :                                         1641900.00   
 
 
 
 
 
 
                                                                             
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                     Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis                                  rozpočet
                                                                               
 
0000                                                            
                                                                
0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých peněž       500000.00
Celkem:   0000                                                                      500000.00
                                                                            
 
                                                                            
     C E L K E M :                                          500000.00      
                                                                            
 
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
V Ý D A J E- dle paragrafů, organizací a položek
                                                             Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis                                  rozpočet
                                                                               
 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly        
                                                                
2321 0000 5492 00000000 Dary obyvatelstvu                    200000.00
Celkem:   2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá      200000.00
                                                                            
 
3111 Předškolní zařízení                                        
                                                                
3111 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím          10000.00
Celkem:   3111 Předškolní zařízení                            10000.00
                                                                            
 
3113 Základní školy                                              
                                                                
3113 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím          60000.00
Celkem:   3113 Základní školy                                 60000.00
                                                                             
 
3314 Činnosti knihovnické                                       
                                                                
3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk           2000.00
Celkem:   3314 Činnosti knihovnické                            2000.00
                                                                            
 
3631 Veřejné osvětlení                                           
                                                                
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    50000.00
3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                    50000.00
Celkem:   3631 Veřejné osvětlení                             100000.00
                                                                            
 
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí               
                                                                 
3633 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                200000.00
Celkem:   3633 Výstavba a údržba místních inženýrských       200000.00
                                                                            
 
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené          
                                                                
3639 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním        24000.00
Celkem:   3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n       24000.00
                                                                            
 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                             
                                                                
3722 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                67000.00
Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                 67000.00
                                                                            
 
6112 Zastupitelstva obcí                                        
                                                                
6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob       130000.00
6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        20000.00
                                                                              
Celkem:   6112 Zastupitelstva obcí                           150000.00
                                                                            
 
6171 Činnost místní správy                                      
                                                                
6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                100000.00
6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př        25000.00
6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        12000.00
6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk           6000.00
6171 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet        20000.00
6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        30000.00
6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    45000.00
6171 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                15000.00
6171 0000 5161 00000000 Služby pošt                            2000.00
6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok        40000.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů               20000.00
6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání           10000.00
6171 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               150000.00
6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   100000.00
6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn         5000.00
6171 0000 5175 00000000 Pohoštění                              5000.00
6171 0000 5194 00000000 Věcné dary                            10000.00
6171 0000 5901 00000000 Nespecifikované rezervy              733900.00
Celkem:   6171 Činnost místní správy                        1328900.00
                                                                            
 
                                                                             
     C E L K E M :                                         2141900.00      
                                                                            
 
 
   Rozpočet schválil:
 
   Dne: