Oprava vjezdu před čp. 31- odtok vody

Celkový pohled na chodník

pohled na chodník

 

pohled na vjezd