Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:

Třeboc

Třeboc čp. 85

PSČ 270 54

 

 

Pavel Moravec starosta
Lukáš Oulický místostarosta
Karel Rais ml. člen zastupitelstva
Ondřej Hájek člen zastupitelstva
Karel Rais člen zastupitelstva