Informace pro občany

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

  • Policie ČR - volejte 158
  • Záchraná služba volejte 155
  • Hasičský záchraný sbor 150

 

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

v části „Služby pro veřejnost“ – „Osobní doklady“.

Občanské průkazy - index_admin.php?active=25&lang=cs

Cestovní doklady - https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

 

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra

hhttps://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319

v části „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Občan na úřadě“.